laohu0211 的文章

[难得一笑] 刚刚有人畀我发微信laohu0211 2019-07-17 10:27:40[难得一笑] 可系你已经睇着像45嘅了laohu0211 2019-07-14 10:20:35[难得一笑] 去男友家食饭laohu0211 2019-06-30 15:15:24[难得一笑] 女友抱返嚟一台电子秤laohu0211 2019-06-17 11:44:20[难得一笑] 转天可能就成了打脸laohu0211 2019-06-16 10:44:05[难得一笑] 再唔整佢一下,涨价涨得我要食唔起了laohu0211 2019-06-13 16:08:36[难得一笑] 依家呢个社会系越嚟越好了laohu0211 2019-06-02 09:42:18[难得一笑] 女同事喺路边捡到一只小龙虾laohu0211 2019-05-28 10:09:12[难得一笑] 祝愿天下母亲,像大盘一样,唔会老去laohu0211 2019-05-15 12:24:15[难得一笑] 如果一个女人问laohu0211 2019-05-14 09:23:32[难得一笑] 分手了laohu0211 2019-05-13 15:43:57[难得一笑] 火山嘅排泄物laohu0211 2019-05-13 11:30:51[难得一笑] 跟女同事闲倾laohu0211 2019-05-12 10:00:29[难得一笑] 再等十分钟laohu0211 2019-05-10 19:45:03[难得一笑] 记得年轻阵laohu0211 2019-04-28 10:10:40[难得一笑] 几个意思啊?laohu0211 2019-04-15 09:34:22[难得一笑] 有次牙痛去睇医生laohu0211 2019-04-14 09:37:04[难得一笑] 研究发现laohu0211 2019-04-10 10:39:57[难得一笑] 知某某号楼系嗰一栋咩laohu0211 2019-04-03 10:24:52[难得一笑] 大多数做Powerpoint嘅人laohu0211 2019-04-01 10:46:17[难得一笑] 睇电视时老婆又开始教训儿子laohu0211 2019-03-29 18:08:15[难得一笑] 今日同学聚会laohu0211 2019-03-27 17:21:10[难得一笑] 唔准我回家食饭了laohu0211 2019-03-14 10:52:20[难得一笑] 一大早刚到公司laohu0211 2019-03-13 10:47:38[难得一笑] 小姨子发微信问我laohu0211 2019-03-10 10:02:47[难得一笑] 早上,我就拿着內褲質問道laohu0211 2019-03-04 10:43:46[难得一笑] 鳄鱼咬到猎物时唔会撕扯laohu0211 2019-02-28 10:36:22[难得一笑] 外婆眼里系70斤laohu0211 2019-02-27 19:16:34[难得一笑] 跟上司匯報工作laohu0211 2019-02-26 14:36:38[难得一笑] 闺蜜牙疼laohu0211 2019-02-25 09:45:53