laohu02112019-03-13 18:47:38

一大早刚到公司,就睇到女主管发飙,唔停闹人,摔嘢,后尾听同事讲,女主管经人介绍相亲,媒人对佢讲男方家挺有实力,系做铁矿生意嘅。
后尾才知,对方家系收废铁嘅!