yongshi992019-05-15 06:36:21

【喝火令】 望横塘

夜半闻钟远,风清送桂香。一身憔悴浴芬芳。

明月小楼依旧,何处卸行囊?

陌上春衫瘦,花间鸟语长。雁鸣天外送斜阳。

一路孤蓬,一路好荒凉。一路满舱惆怅,暮雨望横塘。

衡阳雁2019-05-15 06:54:36
真不错!大赞!
yongshi992019-05-15 07:34:44
雁兄错爱!不敢当,作揖!
潜东篱2019-05-15 10:46:22
明月小楼依旧,何处卸行囊?赞!
Meander0012019-05-15 14:58:11
陌上春衫瘦,花间鸟语长。柳青南浦待斜阳。赞!
yongshi992019-05-15 15:42:12
谢潜兄摘句鼓励!
yongshi992019-05-15 15:43:10
谢M兄摘句鼓励!
白九2019-05-15 16:25:18
一路孤帆,一路枕荒凉。
yongshi992019-05-15 18:41:29
谢九兄摘句鼓励!
遍野2019-05-16 07:50:29
风清送桂香~~ 问好诗友!
yongshi992019-05-16 08:30:46
问好遍野诗友,谢谢摘句鼓励!